Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

smejdi
8664 8f1a 500
Reposted fromowca owca viapersona-non-grata persona-non-grata
smejdi
smejdi
smejdi
Wykończę się nerwowo przez to wszystko
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata
smejdi
5911 ed47 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamadadream madadream
smejdi
4225 2381 500
byle do Wigilii...
smejdi
4051 bfb5 500
Reposted fromdzulajj dzulajj viazapachsiana zapachsiana
smejdi
1055 0f97
smejdi
8965 4f51 500
Reposted fromoll oll viatobecontinued tobecontinued
smejdi
3288 511f
smejdi
3765 6b9b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatransfuzja- transfuzja-
smejdi
Bo ludzie skomplikowani muszą do siebie mówić wprost.
Reposted fromPoranny Poranny viaschokoladehimmel schokoladehimmel
smejdi
6121 7007
Reposted fromspring-flow spring-flow viatransfuzja- transfuzja-
smejdi
Reposted frombluuu bluuu vialovesweets lovesweets
smejdi
Nic tak człowieka nie prześladuje jak słowa, których nie wypowiedział.
— Mitch Albom "Miej trochę wiary"
Reposted fromdreamadream dreamadream vialovesweets lovesweets
smejdi
6960 54c0 500
szymborska
smejdi
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viathesmajl thesmajl
4378 ccde 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viamadadream madadream

May 22 2017

smejdi
Na pytanie, gdzie można kogoś poznać, odpowiadam w dupie. Poznawanie ludzi to nie kwestia miejsca, tylko kwestia nastawienia. Otwartości.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromlittlefool littlefool viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl