Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2018

smejdi
Nie bądź z kimś z przymusu, bez powodu lub dlatego, że nie masz innego wyboru. Przy niewłaściwej osobie będziesz wiecznie błagać o uwagę, czas i zainteresowanie. Odpowiednia osoba ofiaruje Ci to wszystko tylko dlatego, że Cię kocha…
— Rafał Wicijowski
smejdi
2706 b146 500
Reposted frompiehus piehus vialaj laj
smejdi
5614 90bc 500
Reposted fromoll oll vianiskowo niskowo

June 11 2018

smejdi
6504 87d9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialifeistragic lifeistragic
smejdi
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll vialifeistragic lifeistragic

June 06 2018

smejdi
Małomiasteczkowa twarz, małomiasteczkowa głowa, małomiasteczkowy styl, małomiasteczkowo kocham.
— Dawid Podsiadło
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty

May 18 2018

smejdi
smejdi
Reposted frombluuu bluuu viamadadream madadream

May 16 2018

8109 9887
Reposted frombaboooshka baboooshka viatobecontinued tobecontinued
smejdi
6549 ce5a 500
Reposted fromtfu tfu viatobecontinued tobecontinued

April 13 2018

smejdi
Źle się dzieje, gdy dwóch ludzi nie może podzielić się myślami.
— Arthur Conan Doyle - "Dolina trwogi"
Reposted fromcatchdimoment catchdimoment vianiskowo niskowo
smejdi
7321 3ef6
Reposted frompiehus piehus vialovesweets lovesweets
smejdi
3510 28ae
Charles Bukowski

April 06 2018

smejdi
Człowiek składa się w 80% z wody. Jeżeli nie masz żadnego celu w życiu jesteś po prostu chodzącą kałużą.
Reposted fromscorpix scorpix viazapachsiana zapachsiana
smejdi
2422 ffd5 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazapachsiana zapachsiana
smejdi
Wydawało mi się, że jesteś w stanie się zmienić, że ja jestem w stanie cię zmienić. Ale ludzie się nie zmieniają. Wydawało mi się, że to, co do ciebie czuję, wystarczy, żeby coś zbudować razem. Ale to będzie takie szarpanie dwa kroki w przód, krok w tył, trzy do tyłu, dwa do przodu. Nie mam na to siły. Myślałam, że mam, ale niestety nie.
— Piotr C. "Pokolenie Ikea Kobiety"
Reposted frompanikea panikea viazapachsiana zapachsiana

March 23 2018

smejdi
4116 3b17 500
Reposted fromepidemic epidemic viazapachsiana zapachsiana
smejdi
Ten sam błąd popełniony drugi raz już nie jest błędem - to wybór.
smejdi
2299 877f 500
Reposted frompiehus piehus vianiskowo niskowo
smejdi
7127 5919 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl