Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2019

smejdi
Im człowiek starszy, tym więcej w nim nagromadzonego żalu.
— David Baldacci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaambivalence ambivalence
smejdi
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromxalchemic xalchemic viaiga-xvl iga-xvl
smejdi

Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.

— Rybak
Reposted fromresort resort viacytaty cytaty

February 27 2019

smejdi
9970 a54f
Reposted frompanizwasem panizwasem viaresort resort
smejdi
Dopiero kiedy człowiek zostaje sam na sam ze sobą, uświadamia sobie ile rzeczy go trapi.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaiga-xvl iga-xvl
smejdi
Reposted frompanimruk panimruk viaiga-xvl iga-xvl
smejdi
2751 9f5a 500
bohater.
smejdi
9938 8817 500
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu via12czerwca 12czerwca

February 18 2019

smejdi
5816 f8e1 500
Reposted fromoll oll viatobecontinued tobecontinued
smejdi
"Ale z przeszłością jest jak ze starymi butami,  które szkoda wyrzucić,  bo wciąż pamięta się, że były wygodne."

— Katarzyna Rygiel "Gra w czerwone"
smejdi
smejdi
0109 9c1a 500
Reposted frompiehus piehus viatobecontinued tobecontinued

February 17 2019

smejdi
nie mogę sobie znaleźć pozycji do snu
mam dwa hektary myśli w głowie
— Kaja Kowalewska
Reposted frompasazerka pasazerka via12czerwca 12czerwca
smejdi
smejdi
Człowiek to rzeczownik, a rzeczownikiem rządzą przypadki.

— Krystyna Siesicka – Zapałka na zakręcie
Reposted fromultraviolet ultraviolet via12czerwca 12czerwca
smejdi

podczas kłótni wyobraź sobie że może to być wasza ostatnia rozmowa, od ciebie zależy jak ją zakończysz. 
Reposted fromtulipanowa tulipanowa via12czerwca 12czerwca
smejdi
2181 e46a 500
Reposted fromzniszcze zniszcze via12czerwca 12czerwca

February 15 2019

smejdi
smejdi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl