Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 24 2018

smejdi

October 22 2018

smejdi

October 20 2018

smejdi

October 19 2018

smejdi
5816 f8e1 500
Reposted fromoll oll viapersona-non-grata persona-non-grata
smejdi
smejdi

October 17 2018

smejdi

Wyjedź gdzieś, najlepiej daleko, choćby na weekend.
Dystans geograficzny pozwala nabrać dystansu psychicznego.

September 27 2018

smejdi

August 21 2018

smejdi
5992 585b
Reposted fromyikes yikes viapersona-non-grata persona-non-grata

July 23 2018

smejdi

July 20 2018

smejdi
Czuję, że coś nas łączy. Czuję, że coś nas wspólnie wkurwia.
— Jakub Żulczyk
smejdi
Mówią, że życie to jest to, co cię spotyka, gdy planujesz coś innego.
— Richard Paul Evans
smejdi
Tak, wiem - nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, tylko, że ja właściwie z niej chyba nigdy nie wyszłam. Od kilku lat brodząc usilnie pod prąd, czuję, że zbliżamy się do wodospadu i jestem wreszcie gotowa na skok...
— fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony via12czerwca 12czerwca

July 10 2018

smejdi
2581 3b0d 500
Reposted frompanikea panikea viacatchdimoment catchdimoment

June 19 2018

smejdi
Nie bądź z kimś z przymusu, bez powodu lub dlatego, że nie masz innego wyboru. Przy niewłaściwej osobie będziesz wiecznie błagać o uwagę, czas i zainteresowanie. Odpowiednia osoba ofiaruje Ci to wszystko tylko dlatego, że Cię kocha…
— Rafał Wicijowski
smejdi
2706 b146 500
Reposted frompiehus piehus vialaj laj
smejdi
5614 90bc 500
Reposted fromoll oll vianiskowo niskowo

June 11 2018

smejdi
6504 87d9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialifeistragic lifeistragic
smejdi
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll vialifeistragic lifeistragic

June 06 2018

smejdi
Małomiasteczkowa twarz, małomiasteczkowa głowa, małomiasteczkowy styl, małomiasteczkowo kocham.
— Dawid Podsiadło
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl