Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2018

smejdi
5992 585b
Reposted fromyikes yikes viapersona-non-grata persona-non-grata

July 23 2018

smejdi

July 20 2018

smejdi
Czuję, że coś nas łączy. Czuję, że coś nas wspólnie wkurwia.
— Jakub Żulczyk
smejdi
Mówią, że życie to jest to, co cię spotyka, gdy planujesz coś innego.
— Richard Paul Evans
smejdi
Tak, wiem - nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, tylko, że ja właściwie z niej chyba nigdy nie wyszłam. Od kilku lat brodząc usilnie pod prąd, czuję, że zbliżamy się do wodospadu i jestem wreszcie gotowa na skok...
— fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony via12czerwca 12czerwca

July 10 2018

smejdi
2581 3b0d 500
Reposted frompanikea panikea viacatchdimoment catchdimoment

June 19 2018

smejdi
Nie bądź z kimś z przymusu, bez powodu lub dlatego, że nie masz innego wyboru. Przy niewłaściwej osobie będziesz wiecznie błagać o uwagę, czas i zainteresowanie. Odpowiednia osoba ofiaruje Ci to wszystko tylko dlatego, że Cię kocha…
— Rafał Wicijowski
smejdi
2706 b146 500
Reposted frompiehus piehus vialaj laj
smejdi
5614 90bc 500
Reposted fromoll oll vianiskowo niskowo

June 11 2018

smejdi
6504 87d9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialifeistragic lifeistragic
smejdi
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll vialifeistragic lifeistragic

June 06 2018

smejdi
Małomiasteczkowa twarz, małomiasteczkowa głowa, małomiasteczkowy styl, małomiasteczkowo kocham.
— Dawid Podsiadło
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty

May 18 2018

smejdi
smejdi
Reposted frombluuu bluuu viamadadream madadream

May 16 2018

8109 9887
Reposted frombaboooshka baboooshka viatobecontinued tobecontinued
smejdi
6549 ce5a 500
Reposted fromtfu tfu viatobecontinued tobecontinued

April 13 2018

smejdi
Źle się dzieje, gdy dwóch ludzi nie może podzielić się myślami.
— Arthur Conan Doyle - "Dolina trwogi"
Reposted fromcatchdimoment catchdimoment vianiskowo niskowo
smejdi
7321 3ef6
Reposted frompiehus piehus vialovesweets lovesweets
smejdi
3510 28ae
Charles Bukowski

April 06 2018

smejdi
Człowiek składa się w 80% z wody. Jeżeli nie masz żadnego celu w życiu jesteś po prostu chodzącą kałużą.
Reposted fromscorpix scorpix viazapachsiana zapachsiana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl