Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2018

smejdi
Źle się dzieje, gdy dwóch ludzi nie może podzielić się myślami.
— Arthur Conan Doyle - "Dolina trwogi"
Reposted fromcatchdimoment catchdimoment vianiskowo niskowo
smejdi
7321 3ef6
Reposted frompiehus piehus vialovesweets lovesweets
smejdi
3510 28ae
Charles Bukowski

April 06 2018

smejdi
Człowiek składa się w 80% z wody. Jeżeli nie masz żadnego celu w życiu jesteś po prostu chodzącą kałużą.
Reposted fromscorpix scorpix viazapachsiana zapachsiana
smejdi
2422 ffd5 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazapachsiana zapachsiana
smejdi
Wydawało mi się, że jesteś w stanie się zmienić, że ja jestem w stanie cię zmienić. Ale ludzie się nie zmieniają. Wydawało mi się, że to, co do ciebie czuję, wystarczy, żeby coś zbudować razem. Ale to będzie takie szarpanie dwa kroki w przód, krok w tył, trzy do tyłu, dwa do przodu. Nie mam na to siły. Myślałam, że mam, ale niestety nie.
— Piotr C. "Pokolenie Ikea Kobiety"
Reposted frompanikea panikea viazapachsiana zapachsiana

March 23 2018

smejdi
4116 3b17 500
Reposted fromepidemic epidemic viazapachsiana zapachsiana
smejdi
Ten sam błąd popełniony drugi raz już nie jest błędem - to wybór.
smejdi
2299 877f 500
Reposted frompiehus piehus vianiskowo niskowo
smejdi
7127 5919 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa vianiskowo niskowo

March 13 2018

smejdi
smejdi
smejdi
7100 6898 500
no jak to.

March 10 2018

smejdi
0921 3531
Reposted fromSzczurek Szczurek via12czerwca 12czerwca
smejdi
5004 e636
Reposted fromflesz flesz viaiga-xvl iga-xvl
smejdi
Właściwie to nie wiem, co dokładnie chcę robić w życiu. Wszystko wskazuje na to, że jakoś je zmarnuję.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaiga-xvl iga-xvl

February 28 2018

smejdi
Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek.
— Elisabeth Gaskell ‘Północ i Południe
smejdi
Szczerość to drogi dar. Nie oczekuj jej od tanich ludzi.
— Warren Buffett

February 25 2018

smejdi
3656 8473
Reposted fromdelain delain viadancingwithaghost dancingwithaghost
smejdi
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory vialovesweets lovesweets
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl