Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2018

smejdi
Jest taki moment, w którym zaczynasz widzieć trochę inne rzeczy, trochę więcej. 
— Jakub Żulczyk - "Radio Armageddon"

January 14 2018

smejdi
Kiedy człowiek powiada, że nie chce o czymś mówić, zwykle to znaczy, że nie może myśleć o niczym innym.
— John Steinbeck
smejdi
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse - "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic vianiskowo niskowo

January 12 2018

smejdi
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viasatyra satyra

January 06 2018

smejdi
Przychodzi w życiu taki moment, kiedy wiesz, że musisz odpuścić. Cud, na który liczyłaś ominął Cię szerokim łukiem. Los nie wyciągnął życzliwej ręki. Nieprzypadkowe przypadki nie były po Twojej stronie. Nadzieja umarła. Zaakceptuj to. Ta decyzja może być najlepszą w Twoim życiu.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
smejdi
6451 e1ce
Reposted fromallnight allnight vianiskowo niskowo
smejdi
5528 fe40 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianiskowo niskowo

December 27 2017

smejdi
smejdi
Ktoś kiedyś powiedział, że w innych ludziach najbardziej nienawidzimy własnych wad, i to chyba prawda.
— Katarzyna Michalak
Reposted fromjesienzycia jesienzycia vianiskowo niskowo

December 05 2017

smejdi
5227 dd70
Reposted fromtfu tfu viadancingwithaghost dancingwithaghost
smejdi
4205 1bc9
Reposted fromslodziak slodziak viamadadream madadream
smejdi
-Będziesz moją żoną.
-To oświadczyny?
-Rezerwacja.
— przepis na małżeństwo: zapiekanka
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viamadadream madadream
smejdi

November 30 2017

smejdi
Ludzie mają dziś mało czasu na wielkie uczucia
— Marek Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
smejdi
smejdi
8900 8145 500
smejdi
0608 e6d9
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianiskowo niskowo

November 29 2017

smejdi

November 28 2017

smejdi
smejdi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl