Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 22 2019

smejdi
4815 d615
Reposted fromsubsan subsan viatransfuzja- transfuzja-
smejdi
Można całe życie wspinać się po szczeblach drabiny i nagle pod koniec odkryć, że stała ona oparta nie o tę ścianę.
— Krzysztof Kaluta
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianowaczi nowaczi

September 23 2019

smejdi
smejdi
Myślę, że to ważne: uświadomić sobie, że możesz za czymś tęsknić i jednocześnie wcale nie chcieć tego z powrotem.
— Paulo Coelho
smejdi
9796 139a
Reposted fromonlyman onlyman viatobecontinued tobecontinued
smejdi
2990 f583 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued
smejdi
3023 1b52
Reposted fromenn0 enn0 viatobecontinued tobecontinued
smejdi
2594 e4c2
Reposted fromohwhat ohwhat viatobecontinued tobecontinued
smejdi
Uwielbiam jesień. To ona może być przykrywką wszystkich naszych wewnętrznych niepowodzeń. Jesienią każdy ma gorsze dni.. 
— Wiadomości nigdy niewysłane
Reposted fromlovvie lovvie viatobecontinued tobecontinued
smejdi
4219 528b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatobecontinued tobecontinued

September 10 2019

smejdi
1406 d031 500
smejdi
Uwielbiam jesień. To ona może być przykrywką wszystkich naszych wewnętrznych niepowodzeń. Jesienią każdy ma gorsze dni..
— Wiadomości nigdy nie wysłane
smejdi
9995 2a79 500
smejdi
Jestem zmeczony i wypalony, a to dopiero poczatek tygodnia, a to dopiero - w sumie - poczatek doroslosci
— Nie-halo
Reposted fromdespond despond viazoou zoou
smejdi
8002 2ba3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianowaczi nowaczi

February 28 2019

smejdi
Im człowiek starszy, tym więcej w nim nagromadzonego żalu.
— David Baldacci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaambivalence ambivalence
smejdi
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromxalchemic xalchemic viaiga-xvl iga-xvl
smejdi

Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.

— Rybak
Reposted fromresort resort viacytaty cytaty

February 27 2019

smejdi
9970 a54f
Reposted frompanizwasem panizwasem viaresort resort
smejdi
Dopiero kiedy człowiek zostaje sam na sam ze sobą, uświadamia sobie ile rzeczy go trapi.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaiga-xvl iga-xvl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl